ลบ แก้ไข

ศัพท์ที่ใช้ในกลุ่มอาเซียน

 
ศัพท์ที่ใช้ในกลุ่มอาเซีย

    อ่านการประชุมของประชาคมอาเซียนได้ประโยชน์เยอะครับ แต่ยังไม่ค่อยมีคำแปลเป็นภาษาไทย ถ้าท่านใดอยากจะศึกษาเรื่องประชาคมอาเซียน ผมก็ขอแนะนำให้ไปดูหัวข้อที่มีคำว่า process หรือ conference ยกตัวอย่างเช่น Bali process ที่เป็นกลไกความร่วมมือของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมุ่งเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะในเรื่องการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
 
    หรืออย่างเรื่อง ASEAN Chiefs of Police Conference ที่เป็นกลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรตำรวจอาเซียนในระดับปฏิบัติ แต่ถ้าผู้ใดสนใจระดับนโยบาย ก็ลองไปหาดู การประชุมระดับรัฐมนตรี ซึ่งการประชุมพวกนี้มักจะใช้คำว่า meeting เช่น ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime หรือ AMMTC ที่เป็นการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ และพอต่ำกว่าระดับนั้นลงมาหน่อย ก็จะเป็น การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ที่เรียกว่า Senior Official Meeting ซึ่งถ้าจะประชุมในเรื่องอะไร ก็ใช้ preposition ‘on’ เช่น Senior Official Meeting on Transnational Crime หรือ SOMTC การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
 
    ประชาคมอาเซียนยังมีองค์กรตำรวจที่เรียกว่า ASEANAPOL ถ้าเป็นองค์กรตำรวจระดับโลก เราก็เรียกว่า INTERPOL ซึ่งหมายถึง ตำรวจสากล คำพวกนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้ในฐานะที่เราจะเข้าสู่ความเป็นภูมิภาคเดียวกันและความเป็นโลกสากลครับ.

 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th
www.nitipoom.media
www.facebook.com/nitipoom.thailand
 

Editor
ชม 2,875 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean