ลบ แก้ไข

คาดเด็กจบใหม่จ่อคิวเตะฝุ่นอื้อซ่านายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มครึ่งปีแรกของปีนี้ คาดว่าภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ลงทุนอยู่เดิม จะยังคงระดับอัตราการจ้างงานของแรงงานในระบบไว้ตามปกติ โดยหากจะรับแรงงานเพิ่ม ก็จะเป็นการทดแทนแรงงานเก่าที่เกษียณอายุหรือขอลาออกไปเท่านั้น คงไม่ใช่การรับแรงงานเพิ่มจากเหตุผลของการขยายกิจการใหม่ๆ เพราะเศรษฐกิจในขณะนี้ยังไม่เอื้อให้ขยายการลงทุนเพราะกำลังซื้อในประเทศยังไม่ฟื้นตัว และนายจ้างส่วนหนึ่งก็ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการผลิต ด้วยการหันไปใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิตมากขึ้น

สำหรับภาวะการว่างงานของคนไทยในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวน 404,000 คน คิดเป็นอัตราว่างงาน 1.1% ของกำลังแรงงานรวม ซึ่ง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 43,000 คน หากพิจารณาราย ละเอียดจะพบว่าไทยมีทั้งการว่างงานและขาดแคลนแรงงานควบคู่กันไป โดยในส่วนของแรงงานไร้ฝีมือ ก็จะพบว่าอัตราการว่างงานเป็นศูนย์ เพราะต้องนำเข้าแรงงานจากต่างด้าว มาทำงานแทนคนไทยประมาณ 3 ล้านคน

ทั้งนี้ จากผลสำรวจของสภาองค์การฯยังพบว่า อัตราการว่างงาน จะไปกระจุกตัวในแรงงานระดับกลางซึ่งส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่จบระดับอุดมศึกษา ที่มาจากสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ซึ่งมีการผลิตแรงงานส่วนนี้เข้ามาเกินความต้องการของตลาดแรงงาน ปีละ 200,000 คน และสิ่งที่น่ากังวลคือจะมีบัณฑิตจบใหม่อีกช่วงเร็วๆนี้หากเลือกงานก็จะตกงานเพิ่มอีก แต่ถ้าเป็นสายวิชาชีพก็ไม่มีปัญหามากนัก ซึ่งอนาคตมีความจำเป็นมากที่ประเทศ ไทยจะต้องเร่งปรับการศึกษาให้สอดรับกับความต้องการแรงงาน.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นสพ.ไทยรัฐ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,725 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ไปรู้จักกับหนึ่งในมหาวิทยาลัยของสมาชิกเพื่อนบ้านอาเซียนที่เขานิยมไปเรียนกันดีกว่า มหาวิทยาลัยเเห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) เป็นมหาวิทยาลัยดีที่สุดของประเทศสิงคโปร์ หลายคนจึงชอบเรียนที่นี่มาก...
  by Editor Bow
 • สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไทย ได้ลงนามกับกรมอาชีวศึกษาของลาว เพื่อ จัดการเรียนการสอนคู่ขนานระหว่างสถานศึกษาอาชีวะไทย 26 แห่งและวิทยาลัยในลาว 16 แห่ง...
  by Editor
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในจังหวัดสงขลาได้มีการกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่า...
  by dogTech
 • สหภาพยุโรป ( อียู ) เผยแผนยุทธศาสตร์สนับสนุนและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างอียูกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ