เยาวชนอาเซียนและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม


 


                กลุ่มเยาวชนอาเซียนบวกสามด้านสิ่งแวดล้อมฟอรั่ม (AYEF)ได้จัดโครงการให้การนำเยาวชนมาเข้าร่วมโครงการเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความรับผิดชอบส่วนบุคคลผ่านกิจกรรม ซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเพื่อการนำไปพัฒนาประเทศของตนเองต่อไป

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 3 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้