ศธ. เตรียมจัดระบบการศึกษาสำหรับเด็กที่อพยพจากเมียนมา
ศธ. เตรียมจัดระบบการศึกษ

รศ. นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดท่าทีของประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านคน
 
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 
โดย dogTech
วันที่ 24 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้