โครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

โครงการห้องสมุดอาเซียนเฉ


กรมการค้าระหว่างประเทศได้เปิดตัวโครงการห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีในปี 2015 โดยโครงการจะมีการดำเนินการในโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ต่างจังหวัดที่อยู่ในเขตการพัฒนาเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

                 โดยในระยะแรกจะครอบคลุม 4 จังหวัด คือ เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, กาญจนบุรีและสุรินทร์ ต่อมาจะมีการขยายโครงการให้ครอบคลุมมากขึ้นอีก 6 จังหวัด คือ นครราชสีมา, ตาก, สระแก้ว, นครสวรรค์, สงขลาและนนทบุรี

                โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่คาดว่าจะสามารถสร้างความเข้าใจและจิตสำนึกในการเป็นประชากรอาเซียนแด่ผู้เข้าชมได้มากขึ้น

เพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้