โรงเรียนไทยเตรียมการสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Getting ready for the AE
 

            โรงเรียนเอกชัยได้เปิดศูนย์การศึกษาอาเซียนที่โรงเรียนเอกชัย เพื่อสร้างให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอื่นๆที่จะรวมตัวกันเป็นประชาคมทางเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปี 2015

            โรงเรียนเอกชัยเป็นโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครและเป็นแกนนำของโรงเรียนอื่นๆในด้านการเตรียมนักเรียนสำหรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 โดยโรงเรียนได้เปิดศูนย์การศึกษาอาเซียน เพื่อสร้างให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเป็นต้นแบบในการศึกษาหาข้อมูลด้านการจัดตั้งศูนย์อาเซียนภายในโรงเรียนแก่โรงเรียนอื่นๆ

 

Getting ready for the AE
 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้