มหาวิทยาลัยของไทยมีความพร้อมที่จะแข่งขันกับภูมิภาค

 

            ประเทศไทยจะยังคงเป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาจากประเทศอาเซียน ทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆจำเป็นจะต้องยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมหาวิทยาลัยรัฐจำนวนมากและได้รับการยอมรับ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดกว้างกับนักศึกษาต่างชาติและมีปัจจัยมากมายในการอำนวยความสะดวก

            การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคาดว่าจะดึงดูดนักเรียนต่างชาติจากประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังจะหมายถึงการแข่งขันแข็งที่สูงขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยภายในภูมิภาคอาเซียน

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 16 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้