ภาษาอังกฤษสำหรับแรงงาน AEC

 

            ความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการเป็นผู้นำในด้านการปรับตัวทางวัฒนธรรมเป็นจุดที่อ่อนแอของพนักงานไทยทำให้ต้องปรับปรุง เพื่อให้สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

            การรวมตัวกันของ AEC จะเพิ่มความต้องการในบุคลากรที่มีความสามารถสองภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ ความต้องการหลักสำหรับการจ้างพนักงาน คือ การมีทักษะภาษาอังกฤษมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อ AEC เปิดตัว นอกจากนี้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษยังจะเพิ่มเงินเดือนโดยประมาณ 20-25% สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษและผู้ที่สามารถทำงานให้กับบริษัทต่างประเทศได้

            ในขณะที่การรวมกลุ่มในภูมิภาคจะส่งผลให้ความต้องการแรงงานสูงขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงการธนาคารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

 

อ่านต่อ

โดย dogTech
วันที่ 7 มิถุนายน 2557
พิมพ์หน้านี้