บรูไน ประชากรแค่ 4 แสนคน เขารวยจริงไหม?
บรูไน ประเทศที่น้ำมัน ดีเซลลิตรละ 8 บาท เบนซินลิตรละ 12 บาท
รถยนตร์ ราคาถูกว่าเมืองไทยครึ่งหนึ่ง...โหหห...เขารวยจริง อะไรจริงไหม ไปตามนะครับ

บรูไน ประชากรแค่ 4 แสนคนข้อมูลอ้างอิง
รายการ Asean focus
โดย dogTech
วันที่ 30 มีนาคม 2556
พิมพ์หน้านี้