ลบ แก้ไข

กต. เร่งขับเคลื่อน 2 ยุทธศาสตร์ทางการทูตที่สำคัญเพื่อยกระดับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม


กต. เร่งขับเคลื่อน 2 ยุท
 

นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางการทูตที่สำคัญอีก 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์และยุทธศาสตร์การทูตการศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างยกร่างสาระสำคัญและแนวทางต่าง ๆ ว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 2 จะมีส่วนสำคัญในการยกระดับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศ
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 7,870 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ