ลบ แก้ไข

ความร่วมมืออาเซียนในการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา 

                ประเทศไทยได้มีการหารือประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้างความพยายามในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรวมกลุ่มอาเซียนในแง่ของการศึกษาและการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในระดับภูมิภาค

                
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,567 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ