ลบ แก้ไข

มธ.ปลื้มเด็กตื่นตัวเรียนมหา’ลัยในอาเซียน

มธ.ปลื้มเด็กตื่นตัวเรียน
 
ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า การผลักดันให้ มธ. มีความเป็นนานาชาติ เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้านการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน โดยที่ผ่านมากว่า 20 ปี มธ.ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 300 แห่งจาก 40 ประเทศทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา ครูอาจารย์ การเทียบโอนหน่วยกิต ผลิตงานวิจัย จัดอบรม และตีพิมพ์ผลงานวิชาการร่วมกัน ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้ส่งผลให้กล้าพูดได้ว่า มธ. มีความพร้อมอยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศที่จะเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ โดยหลังจากนี้ มธ. จะขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 3 อันดับแรกของแต่ละประเทศในอาเซียนให้ครบภายในปี 2560 ซึ่งขณะนี้ดำเนินการได้แล้วประมาณ 70%  

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,793 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ