ลบ แก้ไข

ธุรกิจหลักของไทยเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 

              ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ริเริ่มโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในทางปฏิบัติแด่แรงงานในภาคเหนือ เพื่อต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากแรงงายไทยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการขนส่งสาธารณะ การบริการสปาและการท่องเที่ยว รวมไปถึงธุรกิจค้าปลีกและอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปางและลำพูน โดยหลังจากจบหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในทางปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการรับรองการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอบรมนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมทางการปฏิบัติของแรงงานสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,751 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ