ลบ แก้ไข

โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


            ภาคเอกชนกำลังมองหาที่จะสร้างโรงเรียนนานาชาติขึ้นในประเทศไทย เพื่อที่จะได้พร้อมสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการรับมือกับการเปิดเสรีการบริการการศึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนคาดว่า ภาคเอกชนจะจัดตั้งอย่างน้อย 10 โรงเรียนในประเทศไทย

            ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้รับข้อเสนอในการพยายามที่จะตั้งโรงเรียนนานาชาติจากภาคเอกชน โดยเป็นโรงเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและ 5 โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร, อุดรธานี, สุราษฎร์ธานี, สมุทรปราการและพิษณุโลก โดยใช้เงินลงทุนในแต่ละโรงเรียนประมาณ 20 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,657 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ