ลบ แก้ไข

เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความพร้อมของประเทศไทยในการเป็น AEC

Learning More about Neig


             ในการเตรียมการเพื่อจะเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยส่งผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียนศึกษาในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเชื่อมโยงเข้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของแต่ละประเทศอาเซียนนั้นไม่เพียงพอ สมาชิกในระดับของแรงงานของไทยทุกคนจำเป็นต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเพราะภาษากลางองอาเซียนคือภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังควรรู้ภาษาอาเซียนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนา
               
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประกอบด้วยห้าวิทยาเขตทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยวิทยาเขตหลักอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนวิทยาเขตอื่นๆตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น, สกลนครและสุรินทร์ โดยมหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งศูนย์ศึกษาภาษาเวียดนามที่วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ศูนย์ศึกษาภาษาเขมรที่วิทยาเขตสุรินทร์ ศูนย์ศึกษาภาษาลาวที่วิทยาเขตสกลนครวิทยาเขตและศูนย์ศึกษาภาษาพม่าที่วิทยาเขตขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,418 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ