ลบ แก้ไข

กลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Strategies to Prepare Th
 

                คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (NCPO)เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับประชาคมอาเซียนปี 2015 โดยตั้งใจที่จะบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการเตรียมตัวสำหรับประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

                สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ทำงานออก 8กลยุทธ์ที่จะช่วยให้ประเทศไทยจะมีความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน โดยจะพยายามเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังพยายามที่จะปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบในการสร้างความเข้าใจและความตระหนักของการเป็นอาเซียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่ออาเซียนอนาคต

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,684 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เป็นที่รู้กันไปทั่วโลกว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลพลอยได้จาก ความสำเร็จทางการเงินนี้ทำให้นักศึกษาจีนมากมายเลือกที่จะเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ...
  by dogTech
 • กระทรวงแรงงาน เผย 7 อาชีพที่มีความต้องการใน AEC ชูคนไทยมีความถนัด ด้านอาชีพนวดแผนไทย - เชฟ เป็นโอกาสสำคัญได้ทำงานในมาเลเซีย นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า...
  by Editor
 • ชาวเวียดนาม ที่ส่วนใหญ่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ยืนเข้าแถวยื่นเอกสารเพื่อสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานรัฐ เมื่อวันที่ 15 ส.ค.-- Agence France-Presse/Hoang Dinh Nam. ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีราว...
  by Editor
 • สถานการณ์การศึกษาของไทยตกต่ำรุนแรงอย่างที่ทราบกัน และทุกภาคส่วนย่อมต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ ไม่ใช่โทษแต่เพียงเด็กที่เป็นเพียงผู้รอรับผล "ครู-อาจารย์"ย่อมต้องมีส่วนรับผิดชอบอย่างสูงต่อปัญหา เครื่องแบบนั้น...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ