ลบ แก้ไข

กลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Strategies to Prepare Th
 

                คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (NCPO)เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับประชาคมอาเซียนปี 2015 โดยตั้งใจที่จะบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการเตรียมตัวสำหรับประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

                สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ทำงานออก 8กลยุทธ์ที่จะช่วยให้ประเทศไทยจะมีความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน โดยจะพยายามเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังพยายามที่จะปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบในการสร้างความเข้าใจและความตระหนักของการเป็นอาเซียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่ออาเซียนอนาคต

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,051 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • อ่านการประชุมของประชาคมอาเซียนได้ประโยชน์เยอะครับ แต่ยังไม่ค่อยมีคำแปลเป็นภาษาไทย ถ้าท่านใดอยากจะศึกษาเรื่องประชาคมอาเซียน ผมก็ขอแนะนำให้ไปดูหัวข้อที่มีคำว่า process หรือ conference ยกตัวอย่างเช่น Bali process...
  by Editor
 • กรุงเทพฯ 5 พ.ย. อุปกรณ์แกะเปลือกกุ้งจากมันสมองของเด็กไทย คว้ารางวัลระดับเหรียญทองจากอินโดนีเซีย อุปกรณ์นี้ทำให้เราแกะเปลือกกุ้งได้ภายใน 3 วินาทีเท่านั้น ผลงานอุปกรณ์แกะเปลือกกุ้ง เป็นผลงานของ 2 นักเรียนหญิงชั้น ม.4...
  by Editor
 • อันที่จริงหลักสูตรการเรียนในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ เพื่อนบ้านของเรานั้น มีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีมากกว่า 14 ปีแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
  by Editor
 • เผยผลวิจัยโครงการสำรวจภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในภูมิภาคอาเซียน พบเด็กไทยมีสติปัญญาค่อนข้างด้อยกว่าประเทศอื่นๆ เป็นอันดับ 2 ส่วนเด็กเวียดนามครองแชมป์มีระดับไอคิวล่าช้ากว่าปกตินายกมล รอดคล้าย...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean