ลบ แก้ไข

ประเทศไทยพัฒนาคุณภาพครูเพื่อ AEC

Thailand to Study ASEAN
 

                 ประเทศไทยต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้กับประเทศอาเซียนอื่นๆในด้านของมาตรฐานวิชาชีพครูและการพัฒนาครูผู้สอนในประเทศไทย

                โดยสิ่งที่ประเทศไทยต้องการ คือ การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่แต่ละประเทศอาเซียนใช้ในการคัดเลือกบุคลากรด้านการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพครูและวิธีที่จะพัฒนามาตรฐานของอาชีพนี้ เนื่องจากทุกประเทศในอาเซียนควรวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนำไปใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษาก่อนการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 7,259 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ