ลบ แก้ไข

เตรียมระบบอาชีวศึกษาต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Vocational Education for
 

                กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สร้างความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษาในด้านโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อผลิตบุคลากรสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

                โครงการความร่วมมือระหว่างสองกระทรวงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรไทยให้มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอาเซียนและมีมาตรฐานการศึกษาที่ดีในด้านธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปี 2015


อ่านเพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,900 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ