ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเข้าร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาเซียน

ประเทศไทยเข้าร่วมในการปร


ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าอาเซียนได้มีการจับมือในการร่วมมือกันดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อการเตรียมการสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและการประเมินคุณภาพของประเทศไทยกล่าวว่า การเปิดเสรีในการบริการการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนจะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาไปยังประเทศต่างๆภายในกลุ่มอาเซียนได้อย่างเสรี นอกจากนี้ยังจะนำไปสู่​​การไหลเวียนของอาชีพภายในภูมิภาคอาเซียนอ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,611 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประเทศไทยต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้กับประเทศอาเซียนอื่นๆในด้านของมาตรฐานวิชาชีพครูและการพัฒนาครูผู้สอนในประเทศไทย โดยสิ่งที่ประเทศไทยต้องการ คือ...
  by dogTech
 • ระบบการศึกษาไทย คือหนึ่งในระบบการศึกษาที่ล้มเหลวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตกต่ำลงทุกปี ผู้เขียนสอนอยู่ในระบบการศึกษาไทยมากว่า 3 ปี และได้รับรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วระบบการศึกษาในไทยนั้นย่ำแย่แค่ไหน...
  by Editor Bow
 • เวลาที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็กระชั้นเข้ามาทุกที ทำให้การเตรียมตัวเพื่อพร้อมรับมือของประชาชนในแต่ละประเทศมีความเข้มข้นขึ้นมาก ทั้งในเรื่องของความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านภาษา...
  by Editor
 • จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยต้องมีการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาและเครือข่ายให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean