ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเข้าร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาเซียน

ประเทศไทยเข้าร่วมในการปร


ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าอาเซียนได้มีการจับมือในการร่วมมือกันดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อการเตรียมการสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและการประเมินคุณภาพของประเทศไทยกล่าวว่า การเปิดเสรีในการบริการการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนจะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาไปยังประเทศต่างๆภายในกลุ่มอาเซียนได้อย่างเสรี นอกจากนี้ยังจะนำไปสู่​​การไหลเวียนของอาชีพภายในภูมิภาคอาเซียนอ่านเพิ่มเติม
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,969 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ