ลบ แก้ไข

AEC และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

 

            การสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะสร้างกลุ่มใหม่ในสังคมขึ้นจากการเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคม อาจารย์ประจำสถาบันประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า กลุ่มคนรูปแบบใหม่ในสังคมจะเกิดจาการแข่งขันทางตลาดการศึกษาและตลาดแรงงานหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ในปี 2015 โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นพวกขาดทักษะในการใช้ภาษาและการแข่งขันในตลาดระดับภูมิภาค

            เนื่องด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้การเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานที่มีทักษะในการประกอบอาชีพใน 8 อาชีพ คือแพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล, วิศวกร, สถาปนิก, นักบัญชี, การสำรวจและภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้นักศึกษาของไทยที่กำลังศึกษาในสาขาเหล่านี้จะมีอัตราการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นและจำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะในการทำงานเพื่อแย่งชิงตำแหน่งในตลาดแรงงานขนาดใหญ่ของภูมิภาค ทำให้มีความเป็นไปที่ได้กลุ่มที่ขาดทักษะจะถูกลดไปเป็นกลุ่มด้อยโอกาสในการทำงานเพราะการแข่งขันที่มากขึ้น

 

อ่านว่า

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,243 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean