ลบ แก้ไข

โรงเรียนไทยเตรียมการสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Getting ready for the AE
 

            โรงเรียนเอกชัยได้เปิดศูนย์การศึกษาอาเซียนที่โรงเรียนเอกชัย เพื่อสร้างให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอื่นๆที่จะรวมตัวกันเป็นประชาคมทางเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปี 2015

            โรงเรียนเอกชัยเป็นโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครและเป็นแกนนำของโรงเรียนอื่นๆในด้านการเตรียมนักเรียนสำหรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 โดยโรงเรียนได้เปิดศูนย์การศึกษาอาเซียน เพื่อสร้างให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเป็นต้นแบบในการศึกษาหาข้อมูลด้านการจัดตั้งศูนย์อาเซียนภายในโรงเรียนแก่โรงเรียนอื่นๆ

 

Getting ready for the AE
 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,142 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean