ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเตรียมสร้างหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียน            กระทรวงแรงงานของประเทศไทยได้เสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

            รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่า หลักสูตรการพัฒนาทักษะจะได้รับการออกแบบมาให้สอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ หรือ MRA ในด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

            โดยการลงนาม MRA เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญ ในการริเริ่มการสนับสนุนการท่องเที่ยวในอาเซียน ซึ่ง MRA จะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

            32 สาขาอาชีพภายใต้ MRA ครอบคลุมงานด้านบริการทั้งหมด ตั้งแต่ทำความสะอาด, สำนักงาน,อาหารและเครื่องดื่ม,การผลิตอาหาร, การจัดการโรงแรม, หน่วยงานและผู้ประกอบการท่องเที่ยว เป็นต้นนอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง, การขายและการตลาด, เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส เพิ่มเข้าไปในข้อตกลงการอบรบมาตรฐาน MRA

 
อ่านว่า
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,644 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean