ลบ แก้ไข

รัฐบาลไทยเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษต้อนรับ AEC

รัฐบาลไทยเตรียมความพร้อม            สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เปิดตัวโครงการ E-learning ที่จะให้การฝึกอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐบาล เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียนในปี 2015

            เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกล่าวว่าโปรแกรมภาษาอังกฤษนี้จะได้รับการพิจารณา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆมีทักษะการฟังการพูด, การอ่านและการเขียนที่ดีขึ้น

            ในขณะเดียวกันจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยจะมีการติดตามและบันทึกการฝึกอบรมของ ผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านระบบการจัดการการเรียนรู้ โดยแต่ละหน่วยงานจะกำหนดจำนวนชั่วโมงสำหรับเจ้าหน้าที่ในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจจะรวมอยู่ในตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญ หรือ KPI

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,628 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean