ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยไทยมุ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอาเซียน

มหาวิทยาลัยไทยมุ่งเป็นศู            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในจังหวัดสงขลาได้มีการกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการ 6โครงการใหญ่ในการเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

            โครงการแรก คือการพยายามที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของอาเซียน เพื่อที่จะดึงดูดนักศึกษาจากประเทศอื่นๆในอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยมีแผนการที่จะมอบทุนการศึกษา สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จำนวน 50 ทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาเซียน เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีอาหาร

 
อ่านต่อ
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,786 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean