ลบ แก้ไข

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน 

            การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจะเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการศึกษาระดับอุดมศึกษาถือได้ว่าเป็นเสาหลักในการสร้างมนุษย์  เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนในประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            ในการเตรียมนักเรียนสำหรับประชาคมอาเซียนควรพัฒนาแต่หลักสูตรการศึกษา แต่ยังควรปรับทัศนคติที่ถูกต้องต่อสังคม ในด้านหลักสูตรจะมีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,387 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean