ลบ แก้ไข

เพิ่มเติมหลักสูตรการศึกษาสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ของอาเซียน

More Education Programs
 

            กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโรงเรียนสองภาษา สำหรับเด็กที่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถศึกษาและอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีความสุข

            รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่า จำนวนของคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์และใช้การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ทำให้จำเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรการศึกษา โดยการสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงให้เห็นว่าเด็กนักเรียน 190,000 คน ใน 1,164 โรงเรียน มีการใช้ 39 ภาษาจากประเทศเพื่อนบ้านในการสื่อสาร

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,693 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean