ลบ แก้ไข

ราชภัฏสุราษฎร์ฯ จับมือฟิลิปปินส์ดึงนักวิชาการ 10 ประเทศจัด “มุมมองวิชาการบัณฑิตศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน”

 
ราชภัฏสุราษฎร์ฯ จับมือฟิลิปปินส์ดึงนักวิชาการ 10 ประเทศจัด “มุมมองวิชาการบัณฑิตศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน”

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์นอร์มัล ดึงนักการศึกษา 10 ประเทศอาเซียน จัดงานวิชาการระดับนานาชาติภายใต้ชื่อ “มุมมองวิชาการบัณฑิตศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการศึกษา
       
       เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (29 เม.ย.) ที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์นอร์มัล เป็นเจ้าภาพจัดงานวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อ “มุมมองวิชาการบัณฑิตศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการศึกษา โดยมีนักการศึกษาจาก 10 ประเทศเข้าร่วม 

ราชภัฏสุราษฎร์ฯ จับมือฟิลิปปินส์ดึงนักวิชาการ 10 ประเทศจัด “มุมมองวิชาการบัณฑิตศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน”  
 
   ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า งานวิชาการระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย นักการศึกษา ผู้บริหาร และผู้แทนจากประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ทักษะ และมุมมองแนวปฏิบัติที่ดี และเป็นการรวมตัวด้านการศึกษาของประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาอันเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งใหญ่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องให้ความสำคัญร่วมกัน ซึ่งหลังจากนี้ จะได้มีการเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาของไทยให้มีความรู้ความสามารถ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป
       
       ด้าน Dr.Ester B. Ogen อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์นอร์มัล กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นผลมาจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์นอร์มัล เมื่อ พ.ศ.2557 โดยในปีหน้าทางฝ่ายฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพจัดที่ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในด้านต่างๆ อีกเช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ การเทียบโอนหน่วยกิตให้นักศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างสรรค์งานวิจัยร่วมกันด้วย
       
       ด้าน Prof.Takeshi Matsuda KUFS จากเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มีความสนใจในการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยมองว่าในอนาคตจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศไทย กับประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม รวมทั้งยังเป็นการยกระดับการศึกษาในประเทศอาเซียนให้มีความก้าวหน้าต่อไปด้วย 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : 
ASTVผู้จัดการออนไลน์
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 301 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean