AEC
รวมข้อมูล aec
เนื้อหา 1,106 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0
ผู้ชม 2,905,806 ครั้ง, ผู้ติดตาม 8 คน
 
TOP SHARE OF THE WEEK

คำฮิต


คำค้นหานายกรัฐมนตรีฮุนเซนผู้นำกัมพูชาได้ประกาศยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีโรงสีข้าวที่เรียกเก็บจากชาวนา หลังจากกลุ่มชาวนาประสบภาวะหนี้สิน และได้ผลกำไรน้อย เนื่องจากต้องรับภาระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีโรงสีข้าว ก่อนส่งผลผลิตข้า...
เนื้อหาอ้างอิงจาก manager.co.th...
มูลค่าการส่งออกรองเท้าจากเวียดนาม มายังไทย เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา โดยทะยานขึ้นจากระดับ 6.6 ล้านดอลลาร์ เมื่อปี 2553 มาอยู่ที่ 25.87 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว ข้อมูลจากกรมศุลกากรเวียดนาม แสดงใ...
นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า กล่าวว่า สถานการณ์การเมืองของไทยในขณะนี้ มีผลต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึง นักท่องเที่ยวพม่าที่เดินทางมาเที่ยวไทยหลังจากมีการชุมนุมต่อเนื่องมาแล้ว 3 เดือน...
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการศูนย์อาเซียนญี่ปุ่น (เอเจซี) เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการดำเนินงาน แผนก