คุณภาพการศึกษาไทย รั้งอันดับ 8 ในอาเซียน
คุณภาพการศึกษาไทย รั้งอั

นายจาตุรนค์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยอมรับว่าให้ความสนใจกับข้อมูลของการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก Word Economic Forum (WEF) 2013 ซึ่งในการประชุมก็มีการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาในอาเซียนออกมา ผลปรากฏว่าในการจัดอันดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ตามหลังสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งถือว่าอยู่ในส่วนล่างของตาราง

ขณะที่เรื่องน่าตกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษา ไทยนั้นตกไปอยู่อันดับ 8 ซึ่งเป็นอันดับที่ต่ำมาก
ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บอกว่าข้อมูลดังกล่าวน่าตกใจ และต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ชัดเจนว่ามีความเที่ยงตรงมากน้อยเพียงใด แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาไทยนั้นต้องมีการปรับแก้ทั้งระบบ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการปรับหลักสูตรขั้นพื้นฐานเป็นอันดับแรกเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก มติชน,wegointer.com
โดย Editor Bow
วันที่ 28 กันยายน 2556
พิมพ์หน้านี้