ลบ แก้ไข

พม่า มีแผนปฏิรูปการศึกษาระดับอนุบาล

พม่า มีแผนปฏิรูปการศึกษา

รัฐมนตรี ประจำสำนักประธานาธิบดีและรัฐมนตรีประจำนครย่างกุ้ง เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาที่ย่างกุ้ง ในหัวข้อว่าด้วยการพัฒนาการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาระดับภาคบังคับโดยให้เปลี่ยนมาใช้ Child Center Approach หรือเน้นให้เด็กเป็นจุดศูนย์กลาง

คณะ กรรมการสนับสนุนด้านการพัฒนาย่างกุ้ง ซึ่งได้รับมอบหมายให้ร่วมผลักดันการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า การจะพัฒนาการศึกษา จำเป็นต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะระดับอนุบาล ที่สำคัญจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของครู และพ่อ-แม่ก่อน ตามด้วยการคอร์สอบรมครู

โดยนัก เรียนอนุบาล จะให้เน้นที่การเล่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางความคิดและค่านิยมที่ถูกต้อง มากกว่ามุ่งเน้นการเรียนการสอน ซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญ ซึ่งส่วนนี้คุณครูต้องมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก krobkruakao.com

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 1,117 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ประเทศลาว มีประชากรทั้งหมด 6ล้าน 7แสนคน สิ่งที่น่าวสนใจคือ อัตราการรับรู้หนังสือมีอยู่เพียงแค่ 73 % เท่านั้น เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากโครงการ ASEAN FOR YOUTH สปป.ลาว...
  by Editor Bow
 • การศึกษาของเวียดนาม ปัจจุบันเวียดนามแบ่งลักษณะของการจัดการศึกษาไว้ 5 ลักษณะ คือ 1. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (Pre-School Education) ประกอบด้วยการเลี้ยงดูเด็ก สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี และอนุบาลสำหรับเด็กอายุ 3-5...
  by Editor Bow
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2515 ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541...
  by dogTech
 • ในบรรดาชาติตะวันออกไกล สิงคโปร์นอกจากได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้ว ล่าสุดชาติเกาะเล็ก ๆ แห่งนี้ยังติดอันดับ 3 ของโลก ในเรื่องการเป็นเมืองแม่เหล็กระดับนานาชาติที่สามารถดึงดูดนักศึกษาให้มาเรียน...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean