Editor Bow
ชม 4,123 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลายภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว เห็นได้จากการเตรียมความพร้อม การวางแผนการทำงานพร้อมรับการเข้าสู่อาเซียน...
  by Spider Show
 • การศึกษาของเวียดนาม ปัจจุบันเวียดนามแบ่งลักษณะของการจัดการศึกษาไว้ 5 ลักษณะ คือ 1. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (Pre-School Education) ประกอบด้วยการเลี้ยงดูเด็ก สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี และอนุบาลสำหรับเด็กอายุ 3-5...
  by Editor Bow
 • โรงเรียนมัธยมลาว 40 แห่งจากกว่า 90 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในแขวงคำม่วน ทางตอนกลางของลาว ออกกฎห้ามนักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาทางการศึกษาของกองการศึกษาและกีฬาแห่งแขวงคำม่วน...
  by Spider Show
 • มาเลเซียและสิงคโปร์ติด Top ใน Times Higher Education Asia นิตยสาร Times Higher Education ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของเอเชีย The National University of Singapore (NUS) ติดอันดับในการจัดอันดับครั้งนี้...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean