ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ Singapore Management University หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า SMU เป็นหนึ่งใน 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ชื่อเสียงของ SMU มหาวิทยาลัยลำดับที่สามของสิงคโปร์นี้อาจยังไม่โด่งดังเท่ากับ 2 มหาวิทยาลัยเก่าแก่อย่าง National University of Singapore (NUS) และ Nanyang Technological University (NTU)

มหาวิทยาลัยการจัดการแห่ง
copykate.blogspot.com


มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีค่าเล่าเรียนแพงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรีอยู่ที่ประมาณ 15,000 เหรียญต่อปี

สาเหตุที่แพงเพราะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน และที่ตั้งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนใจกลางเมืองสิงคโปร์ เน้นความสะดวกสบาย ทันสมัยเอาใจวัยรุ่น โดยมหาวิทยาลัยนี้ไม่มีรั้วมหาวิทยาลัยนะครับ และนักศึกษาไม่ต้องใช้เครื่องแบบนักศึกษาเข้าเรียน

มหาวิทยาลัยการจัดการแห่ง
www.ism.lt


มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของสิงคโปร์ โดยรัฐบาลสิงคโปร์ให้การสนับสนุนในการก่อตั้ง เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาด้านการจัดการโดยเฉพาะ โดยสถาบันแห่งนี้มุ่งเน้นผลิตผู้นำ ผู้ประกอบการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรู้จักการเรียนรู้ตลอดชีพ เพื่อการแข่งขันและการปรับตัวในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
SMU มีทั้งหมด 6 คณะ คือ
1.School of Accountancy (บัญชี)
2.Lee Kong Chian School of Business (บริหารธุรกิจ)
3.School of Economics (เศรษฐศาสตร์)
4.School of Information Systems (ระบบสารสนเทศ)
5.School of Law (นิติศาสตร์)
6.School of Social Sciences (สังคมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยการจัดการแห่ง
commons.wikimedia.org

เปิดสอนในระดับปริญญาตรีจำนวน 6 สาขา คือ บัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ระบบสารสนเทศ และสังคมศาสตร์
 ระดับปริญญาโท จำนวน 11 สาขา เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ การเงินประยุกต์ การเงินประยุกต์ (จีน) เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี (MPA)  ธุรกิจสารสนเทศ (การบริการทางการเงิน) การจัดการ การจัดการการดำเนินงาน การจัดการทรัพย์สิน และ M.B.A.
 ระดับปริญญาเอกจำนวน 2 สาขา คือ เศรษฐศาสตร์ และระบบสารสนเทศ
ปัจจุบัน SMU มีนักศึกษาประมาณ 6,000 คน ศึกษาในสาขาและระดับต่าง ๆ คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในกว่า 240 ท่านจากทั่วโลกที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการสอนและการวิจัย SMU ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบการประชุมกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถพูดคุย สอบถาม เรียนรู้ และแสดงความคิดเห็น ระหว่างผู้สอนและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จริง ๆ แล้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้พยายามเปิดสอนในสาขาวิชาที่จำเป็นในอนาคตเพื่อสร้างบัญฑิตรุ่นใหม่ ๆ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

มหาวิทยาลัยการจัดการแห่ง
ronderick.wordpress.com


นักศึกษาที่เก่งระดับเทพทั้งหลายที่อยากเรียนสองสาขาในเวลาเดียวกันและได้รับปริญญาบัตร 2 ใบ สามารถเลือกเรียนในระดับปริญญาตรีแบบ Double Degrees และ/หรือ Double Majors แต่เวลาที่ใช้ในการศึกษาจะเพิ่มขึ้นจากปรกติอีกประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์
          ผู้ที่ทำเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3 ขึ้นไป จะได้รับรางวัลแบ่งตามระดับเกรดเฉลี่ยเพื่อแสดงถึงความสามารถในการเรียนของแต่ละคน โดยชื่อของรางวัลจะถูกตีพิมพ์ลงบนปริญญาบัตรและทรานสคริปต์ จริง ๆ แล้วมันก็คือเกียรตินิยมนะครับ แต่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เริ่มให้รางวัลเกียรตินิยมตั้งแต่ผู้ที่สามารถทำเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป เพื่อเพิ่มความสนุกและตื่นเต้นในการเรียนด้วย
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก Singapore Management University (SMU) Campus Glimpse ,elearneasy.com
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 2,842 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean