ลบ แก้ไข

เรียนต่อมหาวิทยาลัยภูมินทร์นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอาเซียน

เรียนต่อมหาวิทยาลัยภูมิน

มหาวิทยาลัยภูมินทร์นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์(សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច) ประเทศพม่า 1ใน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนที่น่าสนใจ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของกัมพูชา ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1949 โดยใช้ชื่อว่าสถาบันนิติศาสตร์แห่งชาติ การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยก็ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาอื่น โดยปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยมี 4 คณะ 2 บัณฑิตวิทยาลัย และหนึ่งศูนย์สำหรับฝึกนักกฎหมาย ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับว่าเป้นสถาบันอุดมศึกษาแห่งที่มีชื่อเสียงทางด้านทางด้าน นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ

เรียนต่อมหาวิทยาลัยภูมิน


ในปี ค.ศ. 2011 ถึง ค.ศ. 2012 มีนักศึกษา 17,992 คน มีสัดส่วนนักศึกษาหญิง 42.8 % โดยแบ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรี 16,239 คน สัดส่วนนักศึกษาหญิง 44 % ส่วนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1,753 คน มีสัดส่วนนักศึกษาหญิง 25.7 % มีนักศึกษาต่างชาติ 29 คน ทั้งจาก ลาว เวียดนาม เกาหลีใต้ และฝรั่งเศส
นอกจากนี้ นับจากปี ค.ศ. 1993 ทางมหาวิทยาลัยยังได้ส่งนักศึกษาที่มีความสามารถไปศึกษาต่อยังต่างประเทศรวมแล้วกว่า 1,015 คน โดนเฉพาะปี ค.ศ. 2011 ถึง ค.ศ. 2012 ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งไปแล้ว 57 คน โดยมีสัดส่วนนักศึกษาหญิง 24 คน และทางมหาวิทยาลัยยังได้ส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านกฎหมายไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ทั้งในสหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ ฮ่องกง ซึ่งก็ได้ผลการตอบรับมาเป็นอย่างดี
ในปี ค.ศ. 2012 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์เต็มเวลา 98 คน อาจารย์พิเศษ 395 คน อาจารย์ต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยน 69 คน อาจารย์ต่างชาติประจำ 17 คน และเจ้าหน้าที่ 195 คน (หญิง 50 คน) ซึ่งแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ 115 คน (หญิง 24) และเจ้าหน้าชั่วคราว 80 (หญิง 26)

การเรียนการสอนเป็นระบบสองภาคการศึกษา กำหนดเวลา 4 ปี (8 ภาคการศึกษา) สำหรับระดับปริญญาตรี และ 2 ปี (6 ภาคการศึกษา) สำหรับปริญญาโท โดยมีเงื่อนไขการรับเข้าเรียนดังนี้

ระดับปริญญาตรี
ผู้สมัครต้องจบการศึกษามัธยมปลาย หลักสูตรในระดับปริญญาตรีได้แก่
คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)
นิติศาสตร์ (ภาษาเขมร)
นิติศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
นิติศาสตร์ (3 ภาษา : ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร ภาษาฝรั่งเศส)
รัฐประศาสนศาสตร์ (Faculty of Public Administration)
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (Bachelor in Public Administration)
เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (Faculty of Economics and Management)
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (Bachelor in Economics)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor in Business Administration)
บัชญีบัณฑิต (Bachelor in Accounting)
การเงิน-การธนาคารบัณฑิต (Bachelor in Finance and Banking)
เศรษฐศาสตร์ (Faculty of Information Economics)
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (Bachelor in Information Economics)

ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือผู้สมัครที่จบปริญญามหาบัณฑิต หรือ ปริญญาเอกสาขาใดก็ได้สามารถเข้าเรียนได้โดยตรง ระดับบัณฑิตศึกษามีหลักสูตรดังนี้คือ

ระดับปริญญาโท
คณะนิติศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (Master in Public Administration ; MPA )
กฎหมายเอกชนมหาบัณฑิต (Master in Private Law ; MPL )
กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและการว่าความบริษัทมหาบัณฑิต (Master in International Business Law and Corporate Counsel ; MIB )
เศรษฐศาสตร์และการบริหาร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration ; MBA )
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) (Master of Business Administration in Finance ; MBA-Finance )
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) (Master of Business Administration in Marketing ; MBA-Marketing )
บริหารการท่องเที่ยวมหาบัณฑิต (Master in Tourism Management)
ศูนย์ฝึก
ศูนย์ฝึกนักกฎหมาย (Lawyer's Training Center)

ระดับปริญญาเอก
ทางมหาวิทยาลัยมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (LL.D) และ เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (PhD) ในอนาคต

มหาวิทยาลัยภูมินทร์นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างชาติ 19 แห่ง จาก ลาว ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และไทย โดยมีการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเฉลี่ยประมาณปีละ 30 ทุน สถาบันการศึกษาที่ให้ความร่วมมือและมอบทุนการศึกษากับนักศึกมหาวิทยาลัยภูมินทร์นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก  wikipedia
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 2,276 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • มองจุดอ่อนการศึกษาไทย "แม้จะอยู่กลางๆ แต่ประมาทไม่ได้ เพราะในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา อันดับรวมของกัมพูชาสูงขึ้นมา 23 อันดับ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์สูงขึ้นมา 19 อันดับ หากไทยยังย่ำอยู่ที่เดิม...
  by Editor Bow
 • www.rupp.edu.kh มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh) หรือ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ เป็นมหาวิทยาลัยที่ เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงพนมเปญของประเทศกัมพูชา โดยปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 10,000 คน...
  by Editor Bow
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2515 ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541...
  by dogTech
 • Pearson บริษัทด้านการศึกษาชื่อดังของอเมริกา ได้ประกาศการจัดอันดับประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ผ่านการรวบรวมข้อมูลจากผลการสอบในระดับนานาชาติและข้อมูลเช่นอัตราการศึกษา...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean