ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ เรียนต่อมหาลัยในอาเซียน

มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเป
www.rupp.edu.kh

มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh) หรือ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ เป็นมหาวิทยาลัยที่ เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงพนมเปญของประเทศกัมพูชา โดยปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 10,000 คน ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญของ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh) นั้น เปิดสอนในหลายสาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า จิตวิทยา และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสาขาวิชาเหล่านี้ เป็นสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ภายในมหาวิทยาลัยยังมีสถาบันภาษาต่างประเทศที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปcambodiamcc.wordpress.com


สำหรับความเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญนั้น มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1960 ซึ่งถ้านับจากปัจจุบันมาแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุกว่า 50 ปีมาแล้วครับ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากการขยายตัวและความเจริญเติบโตของประเทศ พร้อมๆกับการจัดตั้งสถาบันด้านความยุติธรรมและเศรษฐกิจ (National Institute of Judicial and Economic Studies) โรงเรียนแพทย์หลวงกัมพูชา (Royal School of Medicine) โรงเรียนพาณิชยศาสตร์แห่งชาติกัมพูชา (National School of Commerce) สถาบันครุศาสตร์แห่งชาติกัมพูชา (National Pedagogical Institute) คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Faculty of Letters and Human Sciences) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) และสถาบันการสอนภาษาต่างประเทศซึ่งเคยเป็นสถาบันการสอนภาษาครั้งสมัยยังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh) เป็นมหาวิทยาลัยที่ภาคภูมิใจของประเทศกัมพูชา และถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติของกัมพูชาอีกด้วย

มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปcommons.wikimedia.org

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh) นั้น นักเรียนต้องมีในประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชา สาขาวิชาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยสอนในภาษาอังกฤษและมีหลายหลักสูตรจัดสอนในภาษาฝรั่งเศส โดยนักเรียนต่างชาติที่สนใจศึกษาต่อหลักสูตรภาษาเขมร นั้น ต้องเข้าเรียนต่อยังภาควิชาสื่อและการสื่อสารหรือสถาบันภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยก่อน แต่โดยส่วนใหญ่

สาขาวิชา

โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญเปิดสอนใน 3 คณะวิชาที่สำคัญ ได้แก่

1. คณะวิทยาศาสตร์ มีสาขาวิชา ได้แก่ ชีววิทยา เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดีเขมร ปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา การท่องเที่ยว และสังคมสงเคราะห์
3. สถาบันภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และการต่างประเทศ

หลักสูตรปริญญาโท (Master's Programs)

มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญมีหลักสูตรปริญญาโททุกหลักสูตรสอนในภาษาอังกฤษ และบางหลักสูตรที่สอนในภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท มีทั้งหมด 13 สาขาวิชา ได้แก่

- คณิตศาสตร์ (Mathematics)
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (IT Engineering)
- การอนุรักษ์และความหลากหลายทางชีววิทยา (Biodiversity Conservation)
- เคมี (Chemistry)
- ฟิสิกส์ (Physics)
- ครุศาสตร์ (Education)
- การพัฒนา (Development Studies)
- สังคมสงเคราะห์ (Social Work)
- ภาษาศาสตร์ (Linguistics)
- มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา (Sociology Anthropology)
- การสอน (TESOL)
- การแปล (Translation Science)
- จิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology)

และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญยังมีพันธมิตรซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศกว่า 17 ประเทศ
เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก Royal University of Phnom Penh, Cambodia.avi ,interscholarship
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 2,509 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean