ลบ แก้ไข

ประเทศฟิลิปปินส์ จะเป็นผู้นำด้านการศึกษาแห่งหนึ่งของโลก

ประเทศฟิลิปปินส์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ทันสมัยในอาเซียน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการศึกษาที่สำคัญในเอาเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจาก ประเทศฟิลิปปินส์มีหลักสูตรการศึกษาอันทันสมัยแบบเดียวกับสหรัสอเมริกา
     หลังจากที่สหรัฐฯ เข้าครอบครองฟิลิปปินส์ ก็ได้จัดระบบการศึกษาที่ทันสมัยให้แก่ฟิลิปปินส์ โดยมุ่งให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนภาคบังคับในชั้นประถมปีที่ 1-6 ส่วนปีที่7 ให้ยกเลิก พน้อมกันนี้ก็จัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติคือ มหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ขึ้น ซึ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอเมริกา ดำเนินการโดยเอกชนและมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนต์ประเทศฟิลิปปินส์ จะเป็นผ
www.mbanewsthailand.com
 

                                  การศึกษาในรูปแบบอเมริกานี้มีส่วนช่วยให้เกิดการตื่นตัวทางสังคมและเกิดปัญญาชนใน ประเทศฟิลิปปินส์ และฟิลิปปิน์ยังใช้รูปแบบการศึกษาแบบอเมริกาในสถานศึกษามาจนถึงปัจจุบันเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก หนังสือ รู้รอบตอบได้ เรื่องอาเซียน บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 6,455 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • สถานการณ์การศึกษาของไทยตกต่ำรุนแรงอย่างที่ทราบกัน และทุกภาคส่วนย่อมต้องมีส่วนในการรับผิดชอบ ไม่ใช่โทษแต่เพียงเด็กที่เป็นเพียงผู้รอรับผล "ครู-อาจารย์"ย่อมต้องมีส่วนรับผิดชอบอย่างสูงต่อปัญหา เครื่องแบบนั้น...
  by Editor Bow
 • การศึกษาของเวียดนาม ปัจจุบันเวียดนามแบ่งลักษณะของการจัดการศึกษาไว้ 5 ลักษณะ คือ 1. การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (Pre-School Education) ประกอบด้วยการเลี้ยงดูเด็ก สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี และอนุบาลสำหรับเด็กอายุ 3-5...
  by Editor Bow
 • laospdrnews.wordpress.com มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ) หรือ ชื่อในภาษาอังกฤษ "National University of Laos" เป็นมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์...
  by Editor Bow
 • รวมข้อมูล ประกอบการสัมมนาเรื่องเจาะคณะสู่อาเซียน สำหรับคุณครู จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม Sky Light บริษัทลี้กิจเจริญแสง จำกัด จัดโดย สำนักงานจัดหางานสมุทรสาคร ดาวน์โหลด Asean info graphicโดย...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean