dogTech
ASEAN & WORLD All Technology Social Media
Apps and Software Dev & Design Gadgets Mobile
Facebook Google+ How To Twitter YouTube
เนื้อหา 1,671 เรื่อง, แชร์ Facebook 0 Twitter 0
ผู้ชม 3,933,053 ครั้ง, ผู้ติดตาม 3 คน
 
TOP SHARE OF THE WEEK

คำฮิต


คำค้นหาประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆได้พยายามที่จะบรรลุเป้าหมายของการเป็นชุมชนอาเซียนปลอดยาเสพติดภายในปี 2015 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของประเทศไทยและในฐานะประธานการประชุมกล่าวว่า10 รัฐมนตรีอาเซียนที่เข้าร่วมในการ...
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในด้านหลักสูตรอาเซียนศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับยุคของประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นไปที่ 7 วิชา คือ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ป...
นักช้อปสินค้าออนไลน์ที่กำลังมองหาสินค้าทางวัฒนธรรมจากประเทศไทยจะได้พบกับเว็บไซต์ใหม่ในการซื้อสินค้าอย่าง www.culturalmall.in.th ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพิ่มช่องทางการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...
เลขาธิการอาเซียนได้กล่าวว่า อาเซียนพร้อมที่จะให้การสนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยหากมีการร้องขอ โดยไม่รบกวนกิจการภายในของประเทศ เนื่องจากมีกลุ่มคนที่เปลี่ยนแปลงทางก...
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับคำสั่งให้รวมมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งอาเซียนสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเข้าไปอยู่ในการจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งดำเนินการในปี 2...
ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอวิสัยทัศน์ของชุมชนแห่งการแบ่งปันและการดูแลสังคมอาเซียนให้เป็นจริง โดยวิสัยทัศน์นี้ถูกนำเสนอในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันรัฐบาลไทยมีก...
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ระบุว่า รัฐบาลจะทำตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าอาเซียนจะมีส่วนร่วมกับคู่เจรจาทางการค้าได้บรรลุเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยจะพยายามสร้างโอกาสในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีและเสริมสร้าง...
ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยได้รับการกระตุ้นให้ปรับตัวและแสวงหาโอกาสใหม่จากการรวมกลุ่มของอาเซียนที่จะเกิดขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าประชุมความคืบหน้าของไทยต่อการเป็นประชาคมอาเซียน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ป...
รองนายกรัฐมนตรีของไทยได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีนโดยการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของอาเซียนและจีน โดยจะมีการหารือเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของความสัมพันธ...
รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างการประเทศเป็นประธานในการเตรียมการสำหรับประชาคมอาเซียน ภายใต้การดำเนินงานแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับการแต...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาตกลงที่จะร่วมกันเสนอแผนงานในการพัฒนาร่วมกัน โดยแผนงานครอบคลุมประเด็นของการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยและปร...
ประเทศไทยได้เรียกร้องให้อาเซียนและจีนมีส่วนร่วมในภาคเอกชนและภาคการพัฒนากลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างสถาบันและเชื่อมโยงผู้คนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยเมื่อตระหนักถึงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นและความท้าทายในภูมิภาคนี้ทำให้...
สงขลาเป็นหนึ่งใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับรัฐเกดะห์ของมาเลเซียโดยเป็นเมืองริมทะเลที่สำคัญที่จะได้รับการเปิดตัวในฐานะจังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งการท่องเที่ยว โดยจะเน้นไปที่การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ, การท...
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจใน4 พื้นที่หลักดังต่อไปนี้ การบริโภคของภาคเอกชน, การลงทุนภาคเอกชน, การใช้จ่ายของภาครัฐและการส่งออก โดยในส่วนของการลงทุนของภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที...
ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำในการส่งออกข้าวขาวเกรดพรีเมี่ยม โดยผู้นำเข้ารายใหญ่ของข้าวหอมมะลิไทย คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา, ไอวอรี่โคสและฮ่องกง โดยการส่งออกมีมากถึง 8,500,000 ตันต่อปีหรือมูลค่า 5,700,000,000 ดอลลาร์ต่อปี ...
Page 107 of 112 First Prev 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Next Last
สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean