กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัว สารคดีใกล้ตาอาเซียน
กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัว ส
 

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง Auditorium หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัด กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วย นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
 

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 17 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้