การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน


 

                กระทรวงศึกษาธิการของไทยจะจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการศึกษาและจะมีการผลักดันการพัฒนา เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษากล่าวว่าการตัดสิน ใจที่จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการศึกษามีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับประชาคมอาเซียนในอนาคต 

                
อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 14 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้