อาเซียนจัดการฝึกอบรบและประเมินการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม


 

                อาเซียนส่งตัวแทนเข้าร่วมการประเมินและเฉลิมฉลองวันสำเร็จการศึกษาของโปรแกรมการฝึกอบรมที่ครอบคลุมของการฝึกอบรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม (F&Bโดยสถาบัน William Angliss ที่ประเทศฟิลิปปินส์

                การฝึกอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะอื่นๆและเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 28 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้