ผู้ชนะรางวัลด้านวิทยาศาสตร์ประจำอาเซียน


 

                พิธีการมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอาเซียนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯในความร่วมมือกับ UL (UnderwritersLaboratories) ซึ่งในครั้งนี้ดร.ณัฏฐพร พิมพะ นักวิจัยประจำศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติของประเทศไทยได้รับรางวัลสำหรับจากงานวิจัยคุณภาพน้ำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความพร้อมของน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้