อาเซียนและภาคประชาสังคมเปิดตัวความคิดโรงเรียนปลอดภัย


 

                การมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเปิดตัวโครงการ ASSI ระยะสอง ทำให้การสร้างโรงเรียนที่ปลอดภัยจะช่วยให้เด็กมีความเข้าใจในเรื่องภัยพิบัติ เนื่องจากพายุ ไต้ฝุ่น แผ่นดินไหวและน้ำท่วมเกิดขึ้นภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในระดับภูมิภาคในการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนกลายเป็นความพยายามร่วมกันในระดับภูมิภาค เพื่อให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยกับเด็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
พิมพ์หน้านี้