ธุรกิจหลักของไทยเพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 

              ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ริเริ่มโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในทางปฏิบัติแด่แรงงานในภาคเหนือ เพื่อต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากแรงงายไทยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมการขนส่งสาธารณะ การบริการสปาและการท่องเที่ยว รวมไปถึงธุรกิจค้าปลีกและอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำปางและลำพูน โดยหลังจากจบหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในทางปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการรับรองการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอบรมนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมทางการปฏิบัติของแรงงานสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

โดย dogTech
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้