หลักสูตรนักการทูตอาเซียนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน

Junior Diplomats Complete Attachment Programme  at the ASEAN Secretariat
 

                เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศกัมพูชา,ลาว,พม่าและเวียดนาม หรือ กลุ่มประเทศ CLMV ได้เสร็จสิ้นโปรแกรมการเป็นนักการทูตอาเซียนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกล่าวว่า โปรแกรมนี้ได้จัดให้เจ้าหน้าที่ของกลุ่มประเทศ CLMV มีโอกาสได้เสริมสร้างขีดความสามารถในการสนับสนุนการรวมกลุ่มอาเซียนและนำไปสู่​​เป้าหมายและความสำเร็จของอาเซียนในอนาคต

                นอกจากนี้เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นยังได้ยืนยันความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้