อาเซียนต้อนรับงานออกแบบสร้างสรรค์ของเยาวชน

ASEAN Welcomes its Creative Youth to Creative Industry Fair
 

               งานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเด็กและเยาวชนอาเซียนเพื่อก้าวไปสู่​​อุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะจัดขึ้นในวันที่ 28-30 สิงหาคมที่กรุงจาการ์ตาในงาน ASEAN Youth Creative Industry Fair(AYCIF)คือการแข่งขันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผลงานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์จากเยาวชนอาเซียนและญี่ปุ่น

                โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการสร้างสรรค์และเยาวชนในอาเซียนแลเพื่อเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ในอาเซียน


อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้