นักเรียนไทยสนใจในการเรียนรู้ภาษาอาเซียน

More Thai Students Inter
 

            การจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการของประชาคมอาเซียนในปี 2015 ทำให้นักเรียนไทยมีความสนใจมากขึ้นในการเรียนรู้ภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน แม้ว่าภาษาอังกฤษจะถูกใช้เป็นภาษาราชการของอาเซียน แต่ภาษาของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ยังมีความสำคัญในฐานะของประเทศสมาชิกของ ประชาคมอาเซียนที่ใกล้ชิดกัน

            อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักเรียนไทยให้ความสำคัญมากขึ้นกับภาษาอาเซียน ตัวอย่างเช่น ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนวิชาภาษาเวียดนามโดยปกติจะมีนิสิตเข้าศึกษาเพียงไม่กี่คน แต่ตอนนี้มีนิสิตจากคณะต่างๆ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ได้เข้าเรียนในหลักสูตรภาษาเวียดนามเนื่องจากภาษาเวียดนามไม่ยากที่จะเรียนรู้โครงสร้างประโยคที่มีความคล้ายกับภาษาไทย

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
พิมพ์หน้านี้