ประเทศไทยเข้าร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษาของอาเซียน

ประเทศไทยเข้าร่วมในการปร


ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าอาเซียนได้มีการจับมือในการร่วมมือกันดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อการเตรียมการสำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและการประเมินคุณภาพของประเทศไทยกล่าวว่า การเปิดเสรีในการบริการการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนจะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาไปยังประเทศต่างๆภายในกลุ่มอาเซียนได้อย่างเสรี นอกจากนี้ยังจะนำไปสู่​​การไหลเวียนของอาชีพภายในภูมิภาคอาเซียนอ่านเพิ่มเติม
โดย dogTech
วันที่ 25 มิถุนายน 2558
พิมพ์หน้านี้