ลบ แก้ไข

จังหวัดชายแดนใต้ฝึกเพิ่มกุ๊กไทยไปมาเลย์ สร้างรายได้กว่า 5,000 ล้านบาท/ปี


จังหวัดชายแดนใต้ฝึกเพิ่ม
 

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงของมาเลเซีย (ADVANCE TECHNOLOGY TRAINING CENTRE/ADTEC) โดยมี MR. ZURAKA ผู้อำนวยการศูนย์ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การดำเนินงานของศูนย์เป็นการฝึกนักศึกษาระยะเวลา 3 ปี ในสาขาช่างต่าง ๆ อาทิ ช่างไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ , ด้านเครื่องมือกล รวมทั้งช่างเครื่องบิน โดยผู้ที่จบการศึกษาสามารถไปทำงานได้ถึง 90.7% และมีบางส่วนไปศึกษาต่อขั้นสูงขึ้นไป ซึ่งหลักสูตรการศึกษาจะเน้นการปฏิบัติ 60-70% และทฤษฎี 30-40% นอกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้หารือกับผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานของภูมิภาคนี้ให้สูงขึ้น โดยควรที่จะมีการร่วมมือแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์ ซึ่งในไทยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงราย มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงอยู่แล้ว โดยในส่วนของไทย-มาเลเซียอาจจะทำ MOU ในขั้นต้นก่อน แล้วจะได้ขยายความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อไป
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 618 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • กำหนดการสัมมนาฯ แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาฯ...
  by dogTech
 • นายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงการสนับสนุนที่เข้มแข็งในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS ที่ประเทศไทยเห็นว่าเป็นกลุ่มสำคัญในการพัฒนา สำหรับการก่อให้เกิดประชาคมอาเซียน นอกเหนือจากประเทศไทยแล้ว GMS ยังประกอบด้วย...
  by dogTech
 • ปัจจุบันประเทศที่มี 4G ไม่กี่ประเทศ แต่คุณภาพล่ะ? บรูไน จัดเป็นประเทศที่มีประชากรต่ำกว่า 5แสนคนแต่กลับมีเทคโนโลยี 4G ใช้ในประเทศแล้ว โดยผู้ให้บริการรายใหญ่ 1ใน 2รายคือ DST กำลังเปิดให้บริการอยู่...
  by Editor Bow
 • เมื่อเร็วๆ นี้ Dr.Susan Rice, National Security Advisor ของสหรัฐ ซึ่งคล้ายๆ กับตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทย ได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่ Brookings Institution ซึ่งเป็นThink Tank อันดับ 1 ของสหรัฐ...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean