ลบ แก้ไข

ผลการแลกเปลี่ยนหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและมาเลเซีย


ผลการแลกเปลี่ยนหารือความ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเลเซีย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยมิตรไมตรี โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนหารือและติดตามความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทั้งปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารจัดการชายแดน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ การแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ โครงการก่อสร้างรั้วชายแดน การอำนวยความสะดวกการสัญจรและขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและด้านอื่นๆ ระหว่างกัน
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,010 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ได้เผยแพร่รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ประจําปี 2014-2015 โดยจัดอันดับ 144 ประเทศ ภายใต้นิยามความสามารถในการแข่งขันว่า...
  by Editor
 • mcpswis.mcp ประชาคมอาเซียน คือประชาคมอาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...
  by Editor Bow
 • สะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก เป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แล้ว 3 แห่ง คือ...
  by Editor Bow
 • จาการ์ต้า โพสต์รายงานว่า นักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียไม่หวั่นสถานการณ์ความรุนแรงจากเหตุระเบิดแยกราชประสงค์โดยจำนวนมากยังคงเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และมียกเลิกการเดินทางบ้างแต่เป็นส่วนน้อย อ่านเพิ่มเติม AEC...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean