ลบ แก้ไข

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดกิจกรรมสัปดาห์แรงงานก้าวไกล รวมใจเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่อาเซียน


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
 

นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ในอุตสาหกรรมและประมงทะเล ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ส่วนแรงงานต่างด้าวในธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำได้ขยายระยะเลาการจดทะเบียนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 กรมประชาสัมพันธ์ 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 561 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก ทำไม "คนจน" ถึงแตกต่างจาก "คนรวย"...
  by Editor Bow
 • เดบรา แอล์มส์กรรมการบริหาร ศูนย์การค้าอาเซียนเปิดเผยว่า การจะเพิ่มบทบาทไทยในอาเซียนให้แข็งแกร่งต้องสนับสนุนการพัฒนาระบบซัพพลายเชน หรือการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ...
  by Editor
 • ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร์ และบรูไน ได้เล็งเห็นปัญหา และร่วมมือกันตั้งคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติกับอาเซียน (ASEAN Committee on...
  by Editor Bow
 • นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสหประชาชาติ พบว่าขณะนี้โลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งหมดกว่า 627 ล้านคน...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean