ลบ แก้ไข

กลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Strategies to Prepare Th
 

                คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (NCPO)เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสำหรับประชาคมอาเซียนปี 2015 โดยตั้งใจที่จะบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการเตรียมตัวสำหรับประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

                สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ทำงานออก 8กลยุทธ์ที่จะช่วยให้ประเทศไทยจะมีความพร้อมสำหรับประชาคมอาเซียน โดยจะพยายามเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังพยายามที่จะปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบในการสร้างความเข้าใจและความตระหนักของการเป็นอาเซียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่ออาเซียนอนาคต

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,601 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ในบรรดาชาติตะวันออกไกล สิงคโปร์นอกจากได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้ว ล่าสุดชาติเกาะเล็ก ๆ แห่งนี้ยังติดอันดับ 3 ของโลก ในเรื่องการเป็นเมืองแม่เหล็กระดับนานาชาติที่สามารถดึงดูดนักศึกษาให้มาเรียน...
  by Editor Bow
 • สถาปัตยกรรมไม้ไผ่ในอินโดนีเซีย โรงเรียนสีเขียว เป็นโรงเรียนที่สร้างจากไม้ใผ่ทั้งหลัง ตั่งอยู่ในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย...
  by Editor Bow
 • มหาวิทยาลัยแอร์ลังกา 1ในมหาวิทยาลัยของอาเซียน ประเทศอินโดนนีเซีย มหาวิทยาลัยแอร์ลังกาเป็นเพียงแค่สาขาๆหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งอินโดนีเซีย ซึ่งก็คือคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ meandbiology.wordpress.com...
  by Editor Bow
 • นักศึกษาลาวไปศึกษาต่อต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี การสำรวจอย่างเป็นทางการครั้งล่าสุด ได้พบว่า เวียดนามเป็นปลายทางยอดนิยมอันดับ 1 ทั้งที่ไปเรียนด้วยทุนรัฐบาลเวียดนาม และด้วยทุนส่วนตัว รองลงมาเป็นประเทศจีน...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean